ga naar   Obase
Studiedagen

Studiedagen zijn gepland op:
Dinsdag          08-02-2022: studiedag  (alle kinderen hele dag vrij)
Vrijdag            25-02-2022: studiedag  (alle kinderen hele dag vrij)
Maandag         11-04-2022: studiemiddag (alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij)
Maandag         11-07-2022: studiedag  (alle kinderen hele dag vrij)

 

Andere vrije middagen:
Vrijdagmiddag           24-12-2021
Vrijdagmiddag           22-07-2022

Onze contactgegevens