ga naar   Obase
Studiedagen

Studiedagen zijn gepland op:

Donderdag      20 oktober 2022: studiemiddag (alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij)
Maandag         27 februari 2023: studiedag (alle kinderen hele dag vrij)
Vrijdag             30 juni 2023: studiedag (alle kinderen hele dag vrij)

 

Andere vrije middagen:
Vrijdagmiddag           23 december 2022
Vrijdagmiddag           14 juli 2023

Onze contactgegevens