ga naar   Obase
Studiedagen

Studiedagen zijn gepland op:

Donderdag      5 oktober 2023: studiedag (alle kinderen hele dag vrij)
Maandag         30 oktober 2023: studiedag (alle kinderen hele dag vrij)
Woensdag       21 februari 2024: studiedag (alle kinderen hele dag vrij)
Donderdag     14 maart 2024: studiedag (alle kinderen hele dag vrij)
Woensdag      19 juni 2024: studiedag (alle kinderen hele dag vrij)

 

Andere vrije middagen:
Vrijdagmiddag           22 december 2023
Vrijdagmiddag           5 juli 2024

Onze contactgegevens