ga naar   Obase
Studiedagen

Studiedagen zijn gepland op:
Vrijdag           12-02-2021: studiedag  (alle kinderen vrij)
Donderdag   08-07-2021: studiedag  (alle kinderen vrij)

 

Andere vrije middagen:
Vrijdagmiddag           28-12-2020
Vrijdagmiddag           23-04-2021
Vrijdagmiddag           23-07-2021

Onze contactgegevens