ga naar   Obase
Buitenschoolse opvang

Kinderopvang Zeeland – Kibeo.
Deze organisatie regelt de voor- en naschoolse opvang voor de Stichting Obase en dus ook voor De Klimop.
M.i.v. november 2020 is de baby- en peuteropvang en de voor- en naschoolse opvang ondergebracht in onze school. Daarvoor is ons schoolgebouw geschikt gemaakt. Ook de buitenruimte van de school is geschikt voor opvang van kinderen van 0 t/m 12 jaar.
De Kibeovestiging is telefonisch te bereiken onder tel.nr.: 06-86851811
Voor een eerste indruk van de vestiging in Dreischor kunt u terecht op de website van Kibeo (www.kibeo.nl).

Voor informatie over opvangmogelijkheden en kosten kunt u ook contact opnemen met het kantoor van Kibeo in Goes.

Stationspark 2, postbus 328, 4460 AS Goes.
Telefoonnummer algemeen: 0113 760200
E-mail: info@kibeo.nl
Website: www.kibeo.nl

Onze contactgegevens