ga naar   Obase
Inspectieverslag

Op 7 mei 2019 kwam de visitatiecommissie van Obase bij ons langs. De bevindingen hiervan vindt u in de Rapportage visitatiebezoek De Klimop.

Op 10 december 2015 hebben wij bezoek van de inspectie gehad. De beoordeling hiervan vindt u hier.

Onze contactgegevens