ga naar   Obase
Welkom op de website van OBS De Klimop

Onze school in het kort...

Onze school, OBS De Klimop, te Dreischor is een dorpsschool binnen een kleine kern van zo’n 1000 inwoners. De school wordt momenteel bezocht door ongeveer ±70 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 3 combinatiegroepen: groep 1/2/3, groep 4/5 en groep 6/7/8. De directeur is op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig. Met betrekking tot de leerlingenzorg werkt een van de leerkrachten een dag per week als IB-er (Intern Begeleider). Dit schooljaar is dat op de donderdag.

Binnen de school is er aandacht voor zelfstandig werken van leerlingen en het werken vanuit gerichte instructie per vak. Hierbij starten de leerkrachten met instructie per les en gaan de leerlingen daarna met de verwerking aan de slag. Voor een aantal vakken werken de leerlingen op een digitaal platform, waardoor zij makkelijk leerstof kunnen verwerken die bij hun niveau past. De leerkracht monitort dit proces en werkt soms meer als begeleider, dan weer meer sturend of meer instruerend. Ook worden leerlingen betrokken bij hun eigen leerproces: waar sta je, waar wil je aan werken, wat heb je daarbij nodig?

De sfeer op school is goed en het team hecht veel waarde aan een goede sociale omgang met elkaar, zowel tussen leerlingen onderling als tussen leerkrachten en leerlingen. Om dit steeds goed te laten verlopen werken we met het programma ” Goed van Start”. Ook wordt de Kanjer-aanpak gebruikt. De leerkrachten hebben hiervoor de Kanjerscholing gevolgd.
Ons motto luidt: Zorg voor elkaar!

Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrief lees je wat er iedere week op school gebeurt. Zo ben je altijd op de hoogte.

Of volg ons op Facebook

De schoolgids

Via deze schoolgids (klik op de afbeelding hiernaast) informeren we u over allerlei zaken die met onze school te maken hebben. Misschien is deze schoolgids de eerste kennismaking met de school, misschien kent u de school reeds uit verhalen van andere ouders/verzorgers of misschien zit uw kind of één van uw kinderen al op OBS De Klimop. In ieder geval hopen we dat de schoolgids u de informatie geeft die u wenst.

We hebben een schoolgids gemaakt die niet alleen informatie geeft over o.a. belangrijke adressen, schooltijden, enz. Ook vertellen we u over de organisatie, de uitgangspunten, de afspraken en de activiteiten zoals die op school worden uitgevoerd en plaatsvinden. Daarnaast staat beschreven hoe de kwaliteit op de school bewaakt wordt en op welke wijze de resultaten van de leerlingen worden vastgesteld en worden besproken met ouders/verzorgers.

We hopen dat u de schoolgids met plezier zult lezen.
En ……… als er vragen zijn, komt u dan gerust langs om ze te stellen.

Onze contactgegevens