ga naar   Obase
Tevredenheidsonderzoek

In schooljaar 2018-2019 is er onder de ouders een tevredenheidsonderzoek uitgezet. Het rapport hiervan vindt u hier.

Onze contactgegevens