ga naar   Obase
Foto protocol

Protocol foto’s en andere privé gegevens website van De Klimop
Hieronder ziet u het protocol dat we hanteren voor het plaatsen van foto’s op onze website.
Alle ouders/verzorgers moeten middels een formulier, voorzien van een handtekening, aangeven of foto’s van hun kind(eren) geplaatst mogen worden op de website of op Facebook.

Protocol foto’s en andere privé-gegevens op de website van obs De Klimop
In dit protocol kunt u de regels lezen, waaraan we ons houden betreffende namen, foto’s en andere privé gegevens, die we op de website plaatsen.

* Kinderen worden in voorkomend geval alleen met de voornaam genoemd.

* Als er foto’s op de website staan, met daarop een beperkt aantal kinderen, dan is de bijgaande tekst alleen van algemene aard.

* Achternamen worden alleen geplaatst als deze persoon een functie op school heeft. Als hij/zij het hiermee niet eens is, wordt de achternaam verwijderd.

* Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een belangrijke functie voor de website / school en altijd
met toestemming.

* Als een ouder- of personeelslid problemen heeft met een foto of foto’s, dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto(s) te verwijderen.

* Als een ouder/verzorger bezwaar maakt tegen een foto(s) met zijn/haar kind daarop, dan wordt de foto verwijderd van de pagina.

* Als ouders/verzorgers  niet willen dat er foto’s worden geplaatst van hun kind(eren), melden ze dat bij de leerkracht of de directeur.

* De schoolleiding blijft eindverantwoordelijk voor de website.

 

Indien u het met een van de regels niet eens bent, kunt u contact opnemen met de directeur, dhr. H. Schreurs.

Onze contactgegevens