ga naar   Obase
Schooltijden

Groep 1 t/m 8
’s Morgens  8.30 uur – 12.00 uur
’s Middags 12.30 uur – 14.30 uur
(op woensdag gaat de school om 12.15 uur uit!)

Ochtendpauze: 10.15 uur – 10.30 uur

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag blijven de leerlingen op school lunchen

Op vrijdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 4 vrij.

Indien uw kind niet naar school kan komen i.v.m. ziekte, wilt U dit dan zo spoedig mogelijk laten weten!

Onze contactgegevens