ga naar   Obase
Albums

Kerstfeest 2018

Sinterklaasfeest 2018

Paasontbijt 2018

Kerst 2017

Sinterklaas 2017

Huis van Sint groep 1-2-3


Kamp gr 7-8   2017

Bij de koeien groep 1-2 2017

Schoolreis groep 1-2 2017


Pasen 2017

Wereld Waterdag groep 5-6

Chinees Nieuwjaar groep 7-8

Koekjes bakken groep 7-8

Sinterklaasfeest groep 1 t/m 8


SMWO Gym Rugby groep 7-8

Watersportdag groep 7-8

Puppy’s in de klas groep 7-8

Zeeuwse knop juni 2017

Schoolreis
groep 3 t/m 6 2017

Toneelavond mei 2017


Crescendo groep 5-6

Schaatsen groep 7-8

Kerstcrea groep 7-8

Kerstviering 2016

Sinterklaashuis groep 1-2

Nationaal schoolontbijt groep 7-8

Voorleeswedstrijd 2016-2017

Monumentenproject groep 7-8

Kamp groep 7-8 2017

Koningsspelen
2017

Crescendo
groep 7-8

Schoolvoetbal groep 7-8 2017

Boomfeestdag
groep 7-8

Kerst groep 7-8

Sinterklaas groep 7-8

Werkbezoek Pontes groep 7-8

Kinderboekenweek groep 5-6

 

Sportdag Laco

Bunkerexcursie groep 7-8 

Onze contactgegevens