ga naar   Obase
Activiteitenkalender
Augustus
24
27
1e Schooldag 2020-2021
OR-vergadering
September
4
11
17
22
22
24
30
MR-vergadering, 15.15 uur
Bezoek Goemanszorg, gr.7-8
Schoolfotograaf
Oorlogsgeheimen, gr.7-8
Ouder-/infoavond (indien mogelijk i.v.m. corona)
Schoolreis
Start Kinderboekenweek
Oktober
6
8
15
Kick-off Mad Science
Voorleeswedstrijd
Afscheid meester Hans
19 – 23 okt  Herfstvakantie
November
4
6
16-17-19
MR-vergadering
Schoolontbijt
Voortgangsgesprekken
December
4
15
17
18
Sinterklaasviering
Kerstcrea
Kerstviering
12.00 uur kinderen vrij, kerstvakantie
21 dec – 25 dec Kerstvakantie
28 dec – 1 jan Kerstvakantie
Januari
Februari
9 + 11
11
12
Rapportgesprekken
Rapport 1 mee
Studiedag (leerlingen vrij)
15 – 19 Febr. Voorjaarsvakantie
Maart  
30 Paascrea
April
1
2
5
7
14
20+21
Paasontbijt
Goede |Vrijdag
2e Paasdag
Schoolvoetbal (j)
Schoolvoetbal (m)
IEP-toets  (groep 8)
26 – 30 april  Meivakantie
3 – 7 mei  Meivakantie
Mei
12
13 + 14
24
Juffen- en meestersfeest
Hemelvaartsdag + vrije vrijdag
2e Pinksterdag
Juni
25
30
Studiemiddag evaluatie + planopstelling(kinderen ’s middags vrij)
Rapportgesprekken
Juli
8
13
15
16
20
22
23
Studiedag (kinderen vrij)
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Rapport 2 mee
Podiumavond
Bedankmiddag
Laatste schooldag, 12.00 uur vrij
26 juli – 3 sept  Zomervakantie 2021

Onze contactgegevens