ga naar   Obase
Activiteitenkalender
Augustus
24
27
1e Schooldag 2020-2021
OR-vergadering
September
4
17
MR-vergadering, 15.15 uur
Schoolfotograaf
Oktober
19 – 23 okt  Herfstvakantie
November
6
16+17
Schoolontbijt
Voortgangsgesprekken
December
4
17
18
Sinterklaasviering
Kerstviering
12.00 uur kinderen vrij, kerstvakantie
21 dec – 25 dec Kerstvakantie
28 dec – 1 jan Kerstvakantie
Januari
Februari
9 + 11
11
12
Rapportgesprekken
Rapport 1 mee
Studiedag (leerlingen vrij)
15 – 19 Febr. Voorjaarsvakantie
Maart  
April
2
5
7
14
20+21
Goede |Vrijdag
2e Paasdag
Schoolvoetbal (j)
Schoolvoetbal (m)
IEP-toets  (groep 8)
26 – 30 april  Meivakantie
3 – 7 mei  Meivakantie
Mei
13 + 14
24
Hemelvaartsdag + vrije vrijdag
2e Pinksterdag
Juni
25
30
Studiemiddag evaluatie + planopstelling(kinderen ’s middags vrij)
Rapportgesprekken
Juli
8
13
15
16
23
Studiedag (kinderen vrij)
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Rapport 2 mee
Laatste schooldag, 12.00 uur vrij
26 juli – 3 sept  Zomervakantie 2021

Onze contactgegevens