ga naar   Obase
Activiteitenkalender
Augustus
19
23
1e Schooldag 2019-2020
Luizenpluis
September
13
17
18
24
26
MR-vergadering, 15.15 uur
Infoavond – Ouderavond
Mad Science
Studiemiddag (leerlingen vrij)
Schoolfotograaf
Oktober
4
10
10
10
Studiedag (leerlingen vrij)
Juffen- en meestersfeest
Voorleeswedstrijd
Boekenmarkt
14 – 18 okt  Herfstvakantie
November
8
11+12
27
 Schoolontbijt
Voortgangsgesprekken
Schoen zetten
December
5
17
19
20
 Sinterklaasviering (middag gr. 1-2-3 vrij)
Kerstcrea
Kerstviering
12.00 uur kinderen vrij, kerstvakantie
23 – 31 dec  Kerstvakantie
1 – 3 jan  Kerstvakantie
Januari
31 Studiedag (leerlingen vrij)
Februari
18 + 20
21
21
Rapportgesprekken
Rapport 1 mee
Studiemiddag (leerlingen vrij)
24 – 28 Febr. Voorjaarsvakantie
Maart  
April
1
6
8
9
10
15+16
17
Schoolvoetbal (j)
Paascrea
Schoolvoetbal (m)
Paasontbijt
Studiedag (leerlingen vrij)
IEP-toets  (groep 8)
Sportdag (middag vrij)
20 – 30 april  Meivakantie
   1 – 5 mei  Meivakantie
Mei
7
21 + 22
Schoolreis
Hemelvaartsdag + vrijdag (vrij)
Juni
1
25
30
 2e Pinksterdag (vrij)
Studiemiddag evaluatie + planopstelling(kinderen ’s middags vrij)
Rapportgesprekken
Juli
2
3
7
7
9
10
Rapportgesprekken
Activiteit gr.8
Toneelavond en afscheid gr.8
2e Rapport mee
Bedankmiddag?
Laatste schooldag gr.1-7, 12.00 uur vrij
13 juli – 21 aug  Zomervakantie 2020

Onze contactgegevens