ga naar   Obase
Activiteitenkalender
Augustus
19
23
1e Schooldag 2019-2020
Luizenpluis
September
13
17
18
24
26
MR-vergadering, 15.15 uur
Infoavond – Ouderavond
Mad Science
Studiemiddag (leerlingen vrij)
Schoolfotograaf
Oktober
4
10
10
10
25
28
Studiedag (leerlingen vrij)
Juffen- en meestersfeest
Voorleeswedstrijd
Boekenmarkt
Buitenles, gr.5-6
Doe-us, gr.8
14 – 18 okt  Herfstvakantie
November
5
6
8
11+12
18
22
27
Drempelonderzoek, gr.8
Onderwijsstaking
Schoolontbijt
Voortgangsgesprekken
Werkbezoek Pontes Pieter Zeeman, gr.7-8
MR-vergadering
Schoen zetten
December
5
17
19
20
20
 Sinterklaasviering
Kerstcrea
Kerstviering
Schoolschaatsen gr.4 t/m8
12.00 uur kinderen vrij, kerstvakantie
23 – 31 dec  Kerstvakantie
1 – 3 jan  Kerstvakantie
Januari
14
21
28
31
Ik leer leren, gr.8
Ik leer leren, gr.8
Ik leer leren, gr.8
Studiedag (leerlingen vrij)
Februari
4
7
11
18 + 20
21
21
Ik leer leren, gr.8
MR-vergadering
Ik leer leren, gr.8
Rapportgesprekken
Rapport 1 mee
Studiemiddag (leerlingen vrij)
24 – 28 Febr. Voorjaarsvakantie
Maart  
3
12
20
30
Ouderavond over Kanjertraining
Vergadering Ouderraad
Vergadering Medezeggenschapsraad (vervallen)
Voorstelling Oorlogsgeheimen gr.7-8 (vervallen)
April
1
6
8
9
10
15+16
17
Schoolvoetbal (j) (vervallen)
Paascrea (vervallen)
Schoolvoetbal (m) (vervallen)
Paasontbijt
Studiedag (leerlingen vrij)
IEP-toets  (groep 8) (vervallen)
Sportdag (middag vrij)
20 – 30 april  Meivakantie
   1 – 5 mei  Meivakantie
Mei
7
20
21 + 22
Schoolreis (vervallen)
Scool on wheels gr.7-8
Hemelvaartsdag + vrijdag (vrij)
Juni
1
25
30
 2e Pinksterdag (vrij)
Studiemiddag evaluatie + planopstelling(kinderen ’s middags vrij)
Rapportgesprekken
Juli
2
3
7
7
9
10
Rapportgesprekken
Activiteit gr.8
Toneelavond en afscheid gr.8
2e Rapport mee
Bedankmiddag?
Laatste schooldag gr.1-7, 12.00 uur vrij
13 juli – 21 aug  Zomervakantie 2020

Onze contactgegevens